TYCHO2.tycho2

Description

[tableinfo db=”TYCHO2″ table=”tycho2″]

Columns

[columninfo db=”TYCHO2″ table=”tycho2″]